(+91 - 2483) - 279623, 279624, 279629

गळीत हंगाम शुभारंभ मंगळवार दि. २३/१०/२०१८ रोजी युनिट नं. १ सकाळी ११ वा. व युनिट नं २ (सागर) तीर्थपुरी दु. ४ वा. मा. आ. अजितदादा पवार व आ. राजेश टोपे यांच्या हस्ते आयोजित केलेला आहे.