(+91 - 2483) - 279623, 279624, 279629

विधान मंडळातील उकृष्ट भाषणाचा पुरस्कारा निमित्त मा. राजेश टोपे यांचा भव्य नागरी सत्कार समारंभ.