गळीत हंगाम शुभारंभ दि. १८/१०/२०१८ सकाळी १० वा. व युनिट नं २ तीर्थपुरी दु. २ वा. आयोजित केली आहे. (2)

गळीत हंगाम शुभारंभ मंगळवार दि. २३/१०/२०१८ रोजी युनिट नं. १ सकाळी ११ वा. व युनिट नं २ (सागर) तीर्थपुरी दु. ४ वा. मा. आ. अजितदादा पवार व आ. राजेश टोपे यांच्या हस्ते आयोजित केलेला आहे. 

 

galit-2018