समर्थ साखर कारखान्याकडून कार्यक्षेत्रातील संपूर्ण उसाचे गाळप!

scan2062-1समर्थ साखर कारखान्याकडून कार्यक्षेत्रातील संपूर्ण उसाचे गाळप!